Prins Maurits Kazerne

In de monumentale gebouwen en nieuwbouw op de Prins Maurits Kazerne vindt u een bijzondere mix van wonen, werken, ateliers en zorg.

De Prins Maurits Kazerne is de thuisbasis van twee artilleriekazernes uit 1908: de Arthur Kool en de Van Essen kazerne. Beide kazernes worden herontwikkeld tot een aantal bijzondere woonhuizen. In de voormalige paardenstallen, magazijnen en manage bevindt zich een mix van wonen, ateliers, kleine bedrijfjes en bijvoorbeeld een gezellige lunchroom. Naast deze monumentale gebouwen is er ruimte voor nieuwbouwwoningen en appartementen.

Inrichtingsplan

De Prins Maurits Kazerne is een unieke wijk waarin monumentale gebouwen en nieuwbouw naast elkaar bestaan. Dit vraagt ook om een uniek inrichtingsplan. De geschiedenis van het gebied geeft volop inspiratie voor de inrichting van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar een dressuurbak op het Drafveld. Maar ook het hergebruik van bestrating die eerder ook al rondom de kazernegebouwen lag. Verder is de gedeelde ruimte tussen de voormalige stallen en de Van Essen- en Arthur Koolkazerne, de zogenaamde ‘shared space’, een belangrijk onderdeel van het plan.

Op het moment dat alle woningen rondom in een gebied gereed zijn, kan begonnen worden met de definitieve aanleg van de openbare ruimte. Dit heet woonrijp maken. Bekijk de planning voor de Prins Maurits Kazerne.

Bekijk het plan hier. (2.2 MB)