Aanleg openbaar gebied Maurits Noord

Tijdens de informatieavond Maurits Noord op dinsdag 11 februari hebben we de planning van de aanleg van het openbaar gebied t/m 31 december 2021 gepresenteerd. Nagenoeg dezelfde planning delen we ook hier. Bij het bepalen van de planning is rekening gehouden met ontwikkelingen die nog plaatsvinden.
 
Fase 1 Maurits Noord: Realisatie eind april 2020 - medio augustus 2020
De eerste fase betreft de aanleg van de definitieve bestrating en de openbare verlichting rondom de woningen aan het Garnizoen, de Seinlamp en het meest westelijk deel van de Verbindelaarsweg. Aan de noordkant van de stallen leggen we de bestrating aan tot en met stal 23 (Redrum). Aan de zuidkant van de stallen leggen we de bestrating aan tot en met stal 26 (Joris Brood). Over de aanleg van de trap/trappen richting de Klinkerbergerweg is de gemeente nog in overleg met het buurtcomité, de planning voor dit onderdeel volgt later.

Fase 2 Maurits Noord: Realisatie 1 oktober 2020 - 1 maart 2021
De tweede fase bestaat uit drie onderdelen:

 • We brengen het groen aan in het gebied dat we in fase 1 hebben omschreven;
 • We leggen zowel de bestrating en de openbare verlichting als de beplanting aan in de westzijde van de Kolonel;
 • We leggen het drafveld definitief aan.

Fase 3 Maurits Noord: Realisatie 1 feb 2021 – 31 dec 2021
In de derde fase leggen we zowel de bestrating en de verlichting als de beplanting aan in het volgende gebied:

 • Het gedeelte van de Verbindelaarsweg ten noorden van stal 22 (ambachtskwartier) en stal 23 (kinderdagverblijf);
 • Het gebied ten zuiden van de stallen, ook wel het Arthur Koolkwartier genoemd;
 • Het gebied ten zuiden van het drafveld, ook wel het Bergansiuskwartier genoemd;
 • Het gebied ten oosten en zuiden van de Arthur Kool kazerne, dit betreft de Verbindelaarsweg;
 • Het gebied rondom La Cour Cantina en de Bergansiuskazerne, met uitzondering van de Bergansiuslaan.

Fase 4 Maurits Noord: Datum van uitvoering is onbekend.
De vierde en laatste fase betreft de aanleg van het overige openbaar gebied. Dit betreft de volgende gebieden:

 • Bergansiuslaan ten oosten van de Bergansiuskazerne;
 • Het gebied ten zuiden van het sociaal pension, ook wel het Van Essenkwartier genoemd;
 • De oostzijde van de Nieuwe kazernelaan;
 • Het oostelijke en noordelijke gedeelte van de Verbindelaarsweg;
 • De oostzijde van de Kolonel (locatie bouwdepot/ketenterrein);

Klik hier (1.7 MB)voor de overzichtskaart, waarin de verschillende fases visueel weergegeven zijn. De zwarte lijnen geven de wegen aan waar het bouwverkeer nog kan komen.

Naar overzicht