Het World Food Center

Akoesticum en het World Food Center vormen samen met andere bedrijven op het gebied van food, cultuur, horeca en gezondheid een nieuw levendig stadsgebied.

Op het World Food Center wordt een nieuw levendig stadsdeel van Ede waar gewoond, gewerkt en beleefd wordt. Op het World Food Center draait alles om voedsel.