Maurits Zuid

Op Maurits Zuid vormen Akoesticum en het World Food Center samen met andere bedrijven op het gebied van food, cultuur, horeca en gezondheid een nieuw levendig stadsgebied.

Op Maurits Zuid ontwikkelt het World Food Center zich tot een nieuw levendig stadsdeel van Ede waar gewoond, gewerkt en beleefd wordt. Op het World Food Center draait alles om voedsel.

Lopende projecten