Woonrijp maken Prins Maurits Kazerne

Op dit moment werken we volop aan het woonrijp maken van de Prins Maurits Kazerne. Eind februari zijn alle groenwerkzaamheden gereed, behalve het inzaaien van de gazons en de bermen. Dat gebeurt in het voorjaar, als de temperaturen wat hoger zijn. De komende periode gaan we verder met het inrichten van het straatwerk. Hieronder leest u een korte opsomming van de werkzaamheden:

  • aanleggen van het straatwerk vanaf Jorisbrood tot de kruising Verbindelaarsweg/Bergansiuskwartier.
  • La Cour Cantina: In de week van 1 februari zijn we gestart met het bestraten. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fasen. Zodra we beginnen met het gedeelte voor de huizen, houden we een voordeurgesprek met de bewoner(s).
  • de randen van het drafveld (banden) zijn geplaatst en de grond is aangebracht. In het voorjaar zaaien we het gras in.
  • Prins Maurits Kazerne 3: dit deel van de wijk is zo goed als gereed. De bestrating is aangebracht en de laatste groenwerkzaamheden zijn afgerond. Alleen het aanbrengen van de bloembollen en het inzaaien van de plantsoenen moeten nog. Dit gebeurt later in het jaar. 

Veel mensen werken in deze dagen vanuit huis. Dit zorgt ervoor dat u de werkzaamheden wat intensiever meemaakt dan ‘normaal’. Helaas kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren zonder geluidshinder en met verschillende transportbewegingen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Naar overzicht