Woonrijp maken Maurits noord en deel Elias Beeckman

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het woonrijp maken van een deel van Maurits noord en Elias Beeckman. Met het woonrijp maken bedoelen we dat we de openbare ruimte definitief inrichten.

Tot nu toe ligt er op veel plekken nog een bouwweg, is de straatverlichting nog niet definitief en is het groen nog niet geplant. We beginnen met het woonrijp maken in 2020.

Bij Elias Beeckman pakken we het gedeelte tussen Brigadelaan en de bosrand aan. Ook de Brigadelaan willen we woonrijp maken. Op Maurits noord zijn nog niet alle gebouwen herontwikkeld. Toch willen we daar ook in 2020 gaan starten met het woonrijp maken. Maar dat betekent dat deze wijk gefaseerd wordt aangepakt. Op de delen van het gebied die nog herontwikkeld worden moet namelijk nog bouwverkeer rijden. Daar beginnen we later met woonrijp maken. Aan het einde van het jaar weten we wanneer en waar we woonrijp gaan maken. Bewoners krijgen dan een brief met de planning.

Naar overzicht