Wat gaat er de komende tijd gebeuren op de kazerneterreinen

Ook in 2020 gaat er weer veel gebeuren op de kazerneterreinen. We nemen u graag mee in de ontwikkelingen.

Maurits Noord

In het oude PMT gebouw van defensie zit Pizza & Pizza. In het voorjaar verhuizen zij van de kazerneterreinen naar de Maanderpoort in Ede. Het is nog onduidelijk wat er vervolgens op deze plek gaat komen.

Het Smaakpark is een idee van Christian Weij en Petra Busser. Vanuit de voormalige defensie-sporthal bedenken en serveren zij goede voeding. Verder organiseren zij workshops, festivals en ontwikkelen recepten en foodconcepten. Het gebouw heeft nu nog wat beperkingen, maar als het aan Christian en Petra ligt verandert dat snel. Zij zijn een crowdfunding-actie gestart en hopen vanaf augustus volgend jaar de eerste onderdelen in hun nieuwe Smaakpark te openen.

Voor het voormalig koninklijke marechaussee gebouw (KMAR-gebouw) wordt op dit moment een uitvraag uitgewerkt. In de uitvraag wordt de markt uitgedaagd om een invulling te vinden die past binnen het bijzondere karakter van Maurits Noord. We hopen begin 2019 een partij te vinden die het ingebrachte idee kan gaan ontwikkelen in het KMAR-gebouw.

De Bergansiuskazerne is onlangs geleverd aan Hermon. Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 20 appartementen in de voormalige kazerne.

Voor het terrein van gebouw 3, de voormalige heidebrouwerij en de witte villa verkent de gemeente momenteel wat mogelijke invullingen voor dit gebied kunnen zijn. Zodra dit bekend is gaan we een uitvraag doen naar de marktpartijen. Weet u voor het KMAR -gebouw en/of gebouw 3 (witte villa) geïnteresseerden? Of heeft u een idee over welke functie deze gebouwen moeten krijgen? We horen het graag!

Elias Beeckman

Op de vlek naast het monumentale cluster op Elias Beeckman ligt nu tijdelijk een speeltuin en een trapveldje. Uiteindelijk komt hier een basisschool met bijbehorende voorzieningen, mogelijk in combinatie met woningen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Aan de noordkant van het monumentale cluster staan nog een aantal voormalige kazernegebouwen die nog niet zijn herontwikkeld. Vanwege het faillissement van het bouwbedrijf laat dit nog even op zich wachten. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar, zodat de ontwikkeling toch zo snel mogelijk kan worden opgestart.

Naar overzicht