Terugblik woonrijp maken

Na bijna 10 jaar is het onderzoek van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op de kazerneterreinen Prins Maurits en Elias Beeckman zo goed als klaar. Ook de bodemonderzoeken zijn afgerond en de locaties waar vervuilde grond werd aangetroffen zijn schoongemaakt. Al deze onderzoeken zijn uitgevoerd voordat de bouwvelden en vrije kavels zijn overgedragen aan projectontwikkelaars en kaveleigenaren. Na het afronden van de bouwrijpfase en de start van de bouwontwikkelingen is een start gemaakt met het woonrijp maken van beide kazerneterreinen en wordt de wijk definitief ingericht.

Aannemer Smink

Begin 2020 werd de planvoorbereiding voor het woonrijp maken afgerond en is aannemer Smink uitgekozen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Inmiddels is de definitieve asfaltverharding en bestrating aangebracht in de woonstraten: Regiment, tweede deel Compagnie en Brigadelaan op de Elias Beeckman Kazerne. En de woonstraten Garnizoen, Seinlamp en een gedeelte van de Verbindelaarsweg op de Prins Maurits Kazerne. Naast de bestrating zijn ook de tijdelijke lichtmasten vervangen voor de definitieve lichtmasten en zijn op veel plaatsen bomen aangeplant.

Prins Mauritz Kazerne

Op de Prins Maurits Kazerne is ook gestart met de definitieve inrichting van het Drafveld. Dit zal de komende maand worden afgerond. Het gebied rond de Kolonel wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangepakt door het aanplanten van groen en het aanleggen van de definitieve betonpaden.

Doordat er op de Prins Maurits Kazerne nog diverse bouwactiviteiten plaatsvinden wordt het gebied in verschillende fases woonrijp gemaakt. Nu het gebied rond Maurits Noord 8, bij La Cour Cantina, opgeleverd is, zijn we gestart met het woonrijp maken van dit gebied en vanaf mei 2020 starten we met fase 3. In deze fase zal ook de Shared Space definitief worden ingericht.

Naar overzicht