Start werkzaamheden definitieve bestrating

Aannemer Smink Infra B.V. start medio mei met werkzaamheden op de Elias Beeckman Kazerne en Prins Maurits Kazerne. Dit betreft fase 1 van de aanleg van de definitieve bestrating en plantvakken. Beplanting volgt in het najaar. Direct omwonenden worden hiervan middels een brief op de hoogte gebracht. De oorspronkelijke planning is enigszins aangepast vanwege productieproblemen van gebakken klinkerverharding. Er wordt gestart met werkzaamheden die nu al wel kunnen plaatsvinden. In de bewonersbrief wordt dit verder toegelicht.

Opslag en parkeerplaats aannemer Prins Maurits Kazerne
De parkeerplaats aan de Bergansiuslaan nabij de Kolonel dient tijdens de werkzaamheden als opslag en parkeermogelijkheid voor de aannemer. Daarom ligt er tijdelijke bestrating. Bij het definitief aanleggen van de parkeerplaats volgen we uiteraard het bestaande ontwerp.

Naar overzicht