Snoeiwerkzaamheden Elias Beeckman

Tussen 13 en 17 januari gaan we snoeiwerkzaamheden uitvoeren in de bosrand achter het Regiment en de Compagnie op de Elias Beeckman kazerne.

Amerikaanse vogelkers

De jonge opslag van de Amerikaanse vogelkers wordt weggehaald. Met jonge opslag bedoelen we jonge planten die spontaan groeien. Het gaat om struiken en jonge bomen die andere, van nature voorkomende soorten verdringen.

Amerikaanse eik

Ook wordt er een deel van de Amerikaanse eik weggehaald. De Amerikaanse eik verdringt inheemse (zomer- of winter-) eiken die hier van nature voorkomen. Hij groeit namelijk veel harder dan de zomer- en wintereik. Vandaar dat we daar ook een deel van weghalen.

Wet Natuurbescherming

In de bosrand ligt ook dood hout. Dit hout blijft liggen. In de Wet Natuurbescherming staat beschreven waar je rekening mee moet houden als je werkzaamheden verricht. In het beheer van de buitenruimte houdt dat kortgezegd in dat je de overlast voor flora en fauna zoveel mogelijk beperkt, maar dat je wel werkzaamheden mag uitvoeren. Om de hazelworm die zich in dergelijke bossen bevindt te beschermen, blijft dit hout liggen. De hazelworm leeft namelijk onder dit dode hout.

Naar overzicht