Resterende monumentale panden op EBK

Luchtfoto Kazerneterrein

Resterende monumentale panden op EBK

Luchtfoto Kazerneterrein
Bron: Google Maps

Ontwikkelaar Gaudium heeft de plannen uitgewerkt voor de resterende monumentale panden op de Elias Beeckmankazerne, inclusief een nieuw te bouwen pand. Eind 2021 is de vergunningaanvraag ingediend. De vergunningsaanvraag voor de restauratie en transformatie van de monumentale panden duurt ongeveer een half jaar omdat het Rijksmonumenten betreft. Voor het nieuw te bouwen pand is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft besloten om de vergunningsaanvraag voor dit pand en de wijziging van het bestemmingsplan tegelijk te behandelen.

De totale (her)ontwikkeling gaat over de realisatie van zorgwoningen, vrijesectorwoningen en een lichte horecafunctie. De (ver)bouwwerkzaamheden staan gepland in het najaar van 2022. Dit is nog wel afhankelijk van de te volgen procedures. De gronden en gebouwen zijn door de gemeente aan Gaudium geleverd op 31 maart.

Naar overzicht