Rectificatie: Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven bosstrook

In de komende maanden voeren we werkzaamheden uit op en rondom de bosstrook van de Elias Beeckman kazerne. Er wordt onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Het gebied waar het om gaat is EBK-24-2020 (zie afbeelding). In de nieuwsbrief van donderdag 19 maart was per ongeluk ook EBK-22-2020 gearceerd als werkgebied, maar dat gedeelte is al eerder onderzocht.

De werkzaamheden bestaan uit het snoeien van de onderbegroeiing (plantengroei onder de boomlaag) en het verwijderen van het oude defensiehekwerk. Het nieuwe wildraster blijft wel gehandhaafd. Hierna wordt de locatie handmatig met een bomlocator -en detector (lijkt op een metaaldetector) onderzocht.

Op deze wijze kan de eerste laag van circa 30 cm diepte vrijgegeven worden van Niet Gesprongen Explosieven. Door deze methode wordt de grond zo weinig mogelijk geroerd en kan het groen zo snel mogelijk weer herstellen.

Naar overzicht