Plannen voormalige sintelbaan Elias Beeckman

Tijdens de informatieavond in september hebben omwonenden hun zorgen uitgesproken over de plannen voor de voormalige sintelbaan. Naar aanleiding hiervan heeft er een gesprek plaatsgevonden met een aantal vertegenwoordigers van de omwonenden en wethouder De Pater. De vertegenwoordigers zijn bewoners van de vrije kavels, Elias Beeckman, Maurits Noord, Nieuwe Kazernelaan en Elias Beeckman monumentaal cluster.

Punten van zorg zijn de informatie door makelaar en gemeente over de hoogte van de woontorens bij aankoop van de woningen, overlast omgeving, woontorens op Elias Beeckman als stedenbouwkundig hoogtepunt, visie op Ontwikkelingsplan (2011) en Bestemmingsplan, onbegrip over hoogte torens en sociale woningbouw.

Toezeggingen

Aan het einde van het overleg zijn er aan de vertegenwoordigers van de omwonenden een aantal toezeggingen gedaan:

  1. Voordat de uitvraag naar ontwikkelaars gaat, worden de zogenoemde stedenbouwkundige randvoorwaarden (kavelpaspoort) voorgelegd aan de vertegenwoordigers. De reacties hierop worden meegenomen in de bespreking van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W). Hierna wordt het kavelpaspoort gedeeld met de betrokken omwonenden.
  2. Omwonenden kunnen een rol krijgen in de selectie van de ingediende ontwerpen. Hierbij is niet alleen de architectonische uitstraling belangrijk, maar zijn er ook andere onderwerpen waarop de plannen beoordeeld dienen te worden. De inbreng van omwonenden is een van de onderdelen in de uiteindelijke keuze. We werken uit hoe omwonenden hier een rol in kunnen spelen en komen hierop terug bij de bewoners.
  3. Als er voor een ontwerp en uitvoerende partij gekozen is, delen we het ontwerp met de omwonenden.

 Wij houden u op de hoogte van het vervolgproces.

Naar overzicht