Parkeerverbod op Elias Beeckmanlaan

In de wijken Maurits Noord, Elias Beeckman en Simon Stevin zal in de toekomst een algemeen parkeerverbod gaan gelden. Dit betekent dat auto’s alleen op de aangewezen plaatsen (in parkeervakken) mogen parkeren en niet op en langs de straten of in de bermen. Zolang de wijk nog niet af is wordt dit parkeerverbod nog niet officieel vastgesteld, en kan iedereen nog overal parkeren.

Op een gedeelte van de Elias Beeckmanlaan gaat het parkeerverbod echter nu al in. Er wordt namelijk regelmatig geparkeerd voor de afvalcontainers waardoor die niet geleegd kunnen worden.

De bebording wordt op korte termijn geplaatst, in de eerste helft van februari. U mag daar vanaf dat moment niet meer parkeren. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Naar overzicht