Parkeerbalans

Afgelopen zomer hebben we een informatieavond gehouden over de speelplekken in Boddegat. Tijdens deze avond is toegezegd dat de parkeerbalans in het gebied nogmaals gecontroleerd zou worden. Dat is gedaan.

In de tabel zijn de uitkomsten opgenomen. Er is in beeld gebracht wat het benodigde aantal parkeerplaatsen is op basis van de normen die volgen uit het gemeentelijk parkeerbeleid. Hieruit blijkt dat in totaal 116 parkeerplaatsen nodig zijn. Dat zijn gemiddeld twee parkeerplaatsen per woning. Vervolgens is in beeld gebracht hoeveel parkeerplaatsen er ontworpen zijn op eigen terrein en in de openbare ruimte. Per deellocatie is sprake van meer of minder parkeerplaatsen dan benodigd. In de totale balans komt het beschikbare aantal uit op 118 parkeerplaatsen. Hiermee blijkt dat voor de buurt als geheel wordt voldaan aan de parkeernormen uit het gemeentelijk parkeerbeleid.

Parkeerverbod Brigadelaan

Tijdens de avond is ook de zorg uitgesproken over het parkeerverbod op de Brigadelaan. Dit verbod kan pas ingaan nadat de Brigadelaan woonrijp is gemaakt. Het woonrijp maken staat op de planning vanaf de lente van 2020. We gaan dit parkeerverbod niet heroverwegen. We willen de situatie wel goed met de bewoners volgen, want we vinden een prettige en veilige woonsfeer in de wijk belangrijk.

  Parkeernorm (aantal parkeerpl.) Aantal parkeerpl. op eigen terrein Aantal parkeerpl. in openbare ruimte Totaal aantal parkeerpl. Verschil met parkeernorm
EBK3A 44 23 25 48 +4
EBK4B 38 18 17 35 -3
EBK4 34 18 17 35 +1
Totale balans 116 59 59 118 +2

EBK3A = Regiment en Brigadelaan 18-40
EBK3B = Compagnie 12-26, 19-31 en overige huisnummers Brigadelaan (42-50)
EBK4 = Brigadelaan 66-72 en Compagnie 4-8 en 1-17

Naar overzicht