Openbare ruimte Boddegat

Op het Elias Beeckman terrein staan 12 woningen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Het Boddegat. De woningen zijn te herkennen aan hun zwarte houten gevels en platte daken. Afgelopen zomer trokken de bewoners in hun woningen. De bewoners bedachten het plan voor Het Boddegat samen met de gemeente. In het midden van het plan zou een mooie, grote openbare ruimte komen rondom een beeldbepalende boom. Helaas zette een storm daar vorig jaar een streep door. De boom viel om.

De gemeente en het Boddegat zijn nu samen de invulling van de openbare ruimte aan het uitwerken. Het Boddegat heeft aangegeven ook zelf het beheer hiervan te willen doen. Hierover worden afspraken gemaakt met de afdeling Beheer van Gemeente Ede.

Wanneer het ontwerp klaar is, zal het Boddegat dit, samen met de gemeente, presenteren aan de omwonenden. Hun suggesties en adviezen kunnen dan worden meegenomen bij het definitief maken van het inrichtingsplan voor deze bijzondere openbare ruimte op de kazerneterreinen.

Naar overzicht