Nieuwbouw op voormalig atletiekbaan Elias Beeckman

Op 5 november 2020 is het bestemmingsplan Elias Beeckman 1 (EBK1) door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gaat over de locatie van de voormalige atletiekbaan. U kunt het bestemmingsplan doornemen via: www.ruimtelijkeplannen.nl.

De inspraakperiode loopt t/m 31 december 2020. Tegelijkertijd zijn we bezig met de selectie van een markpartij voor de realisatie van de woontorens. Wij maken op dit moment een voorselectie van de partijen die een plan hebben ingediend. We verwachten in februari of maart 2021 de omwonenden te vragen naar hun mening over de ingediende plannen. Het gaat om de bewoners van de Elias Beeckman kazerne en direct omwonenden die op de locatie uitkijken van zowel de Prins Maurits Kazerne als een deel van de Kazernelaan.

 

Naar overzicht