Niet gesprongen explosieven onderzoek

Vanaf maandag 18 januari gaan we verder met het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). De werkzaamheden nemen ongeveer vijf weken in beslag. Een deel van de bestrating vanaf gebouw 120 tot aan het World Food Center-terrein gaat eruit, zodat hier het NGE-onderzoek kan plaatsvinden. Dit stuk hoort bij de nieuw aan te leggen Parklaan. Dat betekent dat de hoofdroute van het World Food Center niet toegankelijk is. De kazerneterreinen blijven bereikbaar. Dit zal zijn via de toegangsweg van Maurits Noord via de Eikenlaan of via het nieuwe kruispunt Klinkenbergerweg - World Food Center.

De regeling van het ministerie van Defensie om dit onderzoek uit te voeren vervalt per 1 februari 2021. Om die reden wordt er nog volop gewerkt aan dit onderzoek.

Naar overzicht