Inrichtingsplan Boddegat

Op 9 juli was er een bijeenkomst waarin de gemeente het concept inrichtingsplan voor het Boddegat toelichtte aan de direct omwonenden (zie afbeelding).  

Speelplaats
De bewoners van CPO Boddegat hebben voor dit inrichtingsplan een ontwerp gemaakt voor het groen en spelen. Voor de speelplaats aan de Compagnie (het lichtbruine ovale gedeelte tussen de bomen) is het idee om uit te gaan van natuurlijke speelelementen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn tijdens de avond met de omwonenden besproken. het voorbeelden die hiernaast staat, is positief ontvangen door de bewoners. CPO Boddegat gaat de speelelementen nu definitief kiezen. Wilt u als omwonende van het Boddegat meedenken? Meld u zich dan bij Ronald van Buuren, Compagnie 25. Liefst zo snel mogelijk, want het is de bedoeling om in september de definitieve speelelementen te kiezen. Er is ruimte voor twee of drie speelelementen.

Parkeren
Daarnaast werd tijdens de avond door bewoners nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het parkeren in de wijk. Meerdere bewoners zijn van mening dat er te weinig parkeercapaciteit is. Aan het einde van de avond is daarom afgesproken dat de gemeente dit gaat controleren.

Naar overzicht