Het tijdelijk trapveld aan de Brigadelaan is er!

Aan de Brigadelaan zijn goaltjes en bankjes geplaatst. Het gaat om een tijdelijk trapveldje. Een aantal bewoners van Simon Stevin gaf eerder aan dat er in de buurt nog een echt trapveldje ontbreekt waar kinderen kunnen voetballen. Het definitieve trapveld aan het Gebroeders van Steenbergenplantsoen op de Simon Stevin Kazerne hopen we in het najaar van 2021 te realiseren. Tot die tijd was er behoefte aan een ander veld. Dat is er nu, er kan nu dus worden gevoetbald!
De keuze voor de plek is in samenspraak gegaan met het bewonersplatform EBK en direct aanwonenden. Er komt bij het veldje ook een prullenbak. Die plaatsen we na de jaarwisseling.

Naar overzicht