Gekozen plan voormalige sintelbaan bekend

In februari stuurden wij u een brief om mee te denken over het ontwerp voor twee van de drie appartementgebouwen die worden gebouwd op de voormalige Sintelbaan. Het derde gebouw wordt gerealiseerd door woningcorporatie Woonstede. Inmiddels is de keuze gemaakt. Ontwikkelaar BPD/Van Wijnen heeft de opdracht gekregen voor de bouw van de appartementgebouwen. We geven graag wat extra uitleg over deze keuze.

Voorkeur omwonenden

Samen met u gingen we op zoek naar het beste plan. U kon tot uiterlijk 7 maart uw stem uitbrengen op één van de ontwerpen via een vragenlijst. Wij hebben 69 stemmen ontvangen. Deze stemmen zijn meegewogen in de uiteindelijke keuze.

In de vragenlijst kon u aangeven welk plan uw voorkeur had, welke nummer twee, et cetera. De cijfers in de bovenste balk gaan over de voorkeuren 1 tot en met 5. U koos als volgt:

Plan 1 2 3 4 5 Uitkomst
Plan 1: van Ree, De Omloop 40
57,97%
15
21,74%
9
13,04%
4
5,80%
1
1,45%
1
Plan 5: Seegers, de Verbinding 17
24,64%
9
13,04%
16
23,19%
12
17,39%
15
21,74%
2
Plan 2: Kelderman Triade 2
2,90%
16
23,19%
20
28,99%
19
27,54%
12
17,39%
3
Plan 3: Ter Steege, De Sysseltse Poort 7
10,14%
12
17,39%
15
21,74%
18
26,09%
17
24,64%
4
Plan 4: Van Wijnen/BPD, De Omloop 3
4,35%
17
24,64%
9
13,04%
16
23,19%
24
34,78%
5

Gekozen plan

Als gemeente hebben we de plannen van de vijf ontwerpen getoetst aan de voorwaarden voor de uitvraag (waaronder het bestemmingsplan). Daarnaast hebben we de ontwerpen ook bekeken en getoetst op de criteria plankwaliteit, duurzaamheid, natuurinclusiviteit en grondprijs. De keuze van de omwonenden hebben we meegenomen in het onderdeel plankwaliteit.

Het plan dat onder omwonenden het vaakst werd gekozen, voldeed helaas niet aan de voorwaarden voor de uitvraag: de maximale bouwhoogte werd overschreden. Daardoor is dit plan afgevallen. Het plan van ontwikkelaar BPD/Van Wijnen scoorde over het totaal gezien het beste, met name vanwege de beoordeling van hun plankwaliteit.
 

Een impressie van het winnende ontwerp:

De weging van de vijf plannen ziet er als volgt uit (P=plankwaliteit, D=duurzaamheid, N=natuurinclusiviteit, G=grondprijs):

  P D N G Totaal
Naam aanbieder:          
Bouwbedrijf Van Ree 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kelderman Bouw 54,8 27,0 45,0 78,0 204,8
Ter Steege 44,0 22,5 39,0 90,0 195,5
Van Wijnen / BPD 84,8 22,5 36,0 72,0 215,3
Zegers Bouw 64,0 22,5 42,0 84,0 212,5

Wilt u meer weten over wat we onder plankwaliteit, duurzaamheid, natuurinclusiviteit en grondprijs verstaan? Of hoe de uitslag tot stand is gekomen? Bekijk dan het bestand Uitvraag woningbouw (803 KB).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Jan van den Brink via .

 

Naar overzicht