Fietsverbinding

Tussen de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne moet een fietsverbinding komen. Wij zijn op zoek gegaan naar een goede verbinding tussen de Brigadelaan en de Didi Rooslaan. De verbinding moet een logische fietsroute zijn, maar dit mag niet ten koste gaan van de bomen van de Sysseltste Laan. Ook moeten er geen onveilige situaties ontstaan tussen fietsers en wandelaars op de laan. Daarom komt er een halfverhard pad, zodat bomen en hun wortels geen schade oplopen. Dat zorgt er ook voor dat fietsers niet te hard kunnen fietsen.

De tekeningen worden nu uitgewerkt. Deze worden na de zomervakantie gedeeld. De aanleg begint ook na de zomervakantie.

Naar overzicht