Digitale bewonersavond Woontorens Elias Beeckman kazerne

Digitale bewonersavond

Op 29 juni gaven wij een live ‘webcast’ (een online presentatie) over de ontwikkelingen van woningbouw op de voormalige atletiekbaan, ook wel EBK1 of Sintelse Baan genoemd. Tijdens de presenatie gaven we toelichting op het proces, de proefverkaveling, toelichting op het ontwerp bestemmingsplan en de procedure. Via deze link kunt u de live uitzending terugkijken. U kunt uw vragen blijven stellen via .

Tijdens de webcast kregen we vragen binnen. De antwoorden op deze vragen plaatsen we binnenkort op deze site.

Ontwerp bestemmingsplan

Op 16 september 2019 vond er een informatieavond plaats over de woontorens in het Smaakpark. De gemeente gaf een toelichting op het proces, waarbij het ontwikkelingsplan en het huidige bestemmingsplan werden toegelicht. Vervolgens werd de eerste proefverkaveling gepresenteerd. Voor het vervolgproces is afgesproken dat er vanuit elke deelgebied een vertegenwoordiger betrokken is bij de uitwerking van het plan. Inmiddels is het ontwerp bestemmingsplan opgesteld en zal deze worden toegelicht tijdens de digitale informatieavond. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Elias Beeckmankazerne EBK1, voormalige atletiekbaan’ wordt ter inzage gelegd van 18 juni tot en met 29 juli 2020. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het ontwerpbestemmingsplan vinden via het nummer NL.IMRO.0228.BP2020EDEO0001-0201 of door te klikken op de digitale kaart. Tijdens de inzageperiode wordt u in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het plan. Op welke wijze dit kan leest u in de officiële publicatie.

Naar overzicht