Detectie niet gesprongen explosieven

In december is bij de voormalige sintelbaan op de Elias Beeckman kazerne onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. Met bepaalde meettechnieken, zoals boorgaten werd de ligging van verdachte objecten vastgesteld. Op basis van de resultaten weten we of er verder onderzoek nodig is. En of we daadwerkelijk niet gesprongen explosieven moeten ruimen. Mogelijke vervolgwerkzaamheden worden waarschijnlijk in januari opgepakt.

Naar overzicht