Bospark toegankelijk gemaakt

Het Bospark wordt een park met wandelpaden, een fietspad en speeltoestellen. Het gebied ten zuiden van de Prins Maurits Kazerne (de voormalige Heidebrouwerij) bestaat op dit moment al uit een bos. Dat maken we dus een stuk toegankelijker. Het Bospark wordt omkaderd door de toekomstige Parklaan, de Bergansiuslaan en de Kazernelaan.

Uitkomsten enquête

Eind vorig jaar is er in samenwerking met het buurtcomité Maurits Noord een enquête in de wijk gehouden voor het bepalen van de speeltoestellen. De uitkomsten hebben we in het plan opgenomen.

Locatie fietspad

Bij het bepalen van de locaties van de speelplekken en de wandelpaden houden we rekening gehouden met de bestaande bomen. Wanneer de wandelpaden in het Bospark gereed zijn is het mogelijk om een geheel rondje rondom de Prins Maurits Kazerne te wandelen. Om te bepalen waar precies het fietspad komt doen we een vervolgonderzoek. Doel is om zo veel mogelijk bomen te sparen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het definitieve fietspad tracé A of B gaan volgen.

Poortwachtershuisje

Gebouw 120, het voormalige poortwachtershuisje, krijgt een nieuwe functie. We kijken naar een creatieve invulling. De ruimte rondom gebouw 120 wordt een ontmoetingsruimte.

Definitief ontwerp bekijken

Ga naar het definitief ontwerp van het Bospark (PDF).

 

Naar overzicht