Beheermaatregelen en onderhoud Sysseltselaan

De monumentale bomenlaan tussen de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne is in de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Daarom is grootschalig beheer en onderhoud nodig. In deze mail vertellen we u hier meer over.

Voor het beheer en onderhoud hebben we een beheerplan opgesteld. De werkzaamheden bestaan uit het kappen en herplanten van bomen, zowel op de plek van bestaande bomen als op plekken waar in het verleden bomen hebben gestaan. Ook vindt grondverbetering plaats en worden boombeschermende maatregelen getroffen, waaronder een afscheiding langs de Sysseltselaan die er voor zorgt dat de laan alleen op de plek van de aangelegde doorsteken kan worden gekruist. Voor het kappen en aanplanten van de bomen houden we rekening met de natuurlijke omgeving en de optimale groeiomstandigheden voor de nieuwe aanplant, daarom knippen we de werkzaamheden op in twee fases. Tussen de twee fasen zit een periode van ongeveer 10 jaar.

De gemeente start binnenkort met de voorbereidingen voor de uitvoering van dit beheerplan. Dat betekent onder meer dat een omgevingsvergunning voor bomenkap wordt aangevraagd.

Draagvlak

Bij het opstellen van dit beheerplan hebben we zowel interne als externe deskundigen betrokken. Dit betreft groen- en boomspecialisten, ecologen en een landschapsarchitect. Deze zijn gezamenlijk tot een conclusie gekomen welk beheer noodzakelijk is voor dit deel van de Sysseltse Laan. Ook de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) is bij het opstellen van het beheerplan betrokken. De SME onderschrijft dat dit plan de beste aanpak is.

Werkzaamheden in fases

Het stuk vanaf de Nieuwe Kazernelaan/Parklaan tot de Brigadelaan blijft zoals het nu al is. Dit geldt ook voor de eerste 50 รก 60 meter vanaf de Brigadelaan richting het bosgebied. Hieronder op de kaart staan de twee fases uitgebeeld. Het zuidwestelijke deel, fase 1 (rood omlijnd) en het noordoostelijke deel, fase 2 (geel omlijnd). In beide stroken zijn een flink aantal bomen niet gezond. Wij halen ook de laatste gezonde bomen weg. Dit doen we onder meer omdat met het weghalen van de niet levensvatbare bomen er veel ruimte ontstaat tussen de bomen en de gezonde bomen teveel zon vangen om te overleven. Bij het herplanten op de plek van alleen de niet levensvatbare bomen hebben jonge bomen te weinig kans om door te groeien omdat de bestaande bomen teveel zon wegnemen om goed te groeien. Daarom worden alle bomen weggehaald en planten we nieuwe bomen zodat de Sysseltselaan in de toekomst weer een gezonde bomenlaan is.

Fase 1

Met het beheerplan is er een toekomstbestendige oplossing en daarmee de optimale omstandigheden voor de nieuwe (en vervangende) aanplant. Hiervoor is het belangrijk dat de zuidelijke rij eerst nieuw wordt aangeplant. Als de noordelijke rij eerst zou worden aangeplant, groeit de nieuwe aanplant op in de schaduw van de zuidelijke rij. Vervolgens wijzigen de omstandigheden doordat de zuidelijke rij over een aantal jaar wordt vervangen: de nieuwe aanplant zou dan eerst meer in de schaduw staan en daarna niet meer. Dit zijn geen optimale omstandigheden voor de nieuwe aanplant en daarom is hiervoor niet gekozen.

De bomen in het zuidwestelijke deel worden dit jaar gekapt, dat zijn er ruim 60. Daarna worden de nieuwe bomen geplant in de maat 20-25, het gaat om ruim 110 stuks. Deze plantmaat heeft een hoogte van circa 5 meter, na ongeveer 10 jaar zijn de bomen ongeveer 8 meter hoog.

Fase 2

Wanneer de bomen uit fase 1, na ongeveer 10 jaar, een hoogte van 8 meter hebben bereikt, worden de bomen in fase 2 gekapt. Dat zijn er ruim 70. Om het beeld van de Sysseltselaan meer als geheel te laten zijn worden de bomen in fase 2 aangeplant in de maat 40-45. Dit zorgt er ook voor dat de Sysseltselaan als vliegroute voor vleermuizen voldoende maat blijft houden. Ook in deze fase gaat het om ruim 110 nieuwe bomen.

Naar overzicht