Beheer bosstrook

Op de Kazerneterreinen woont u in de nabijheid van een bijzonder gebied, de Veluwe. Dit Natura 2000 gebied is nationaal en Europees beschermd en dit heeft ook gevolgen voor het onderhoud door de gemeente.

Beheer
Het beschermde bos begint letterlijk in of direct achter de tuinen van de bewoners die aan de bosrand wonen. Iets verder in het bos staat een hekwerk om te voorkomen dat wilde zwijnen de wijk in kunnen komen. Zowel het bos voor als achter het hek is onderdeel van de beschermde Natura 2000. De bosrand voor het hek moet de gemeente daarom ook beheren volgens de geldende richtlijnen. Dat betekent dat de bosbeheerders lage begroeiing moeten laten staan, de bomen alleen in gevaarlijke situaties mogen snoeien en dood hout moeten laten liggen. De struiken en het dode hout in de bosrand zijn namelijk belangrijk voor verschillende vogelsoorten, zoals de zwarte specht en de wespendief.

Opschoonronde
De bosbeheerders beginnen dit najaar wel met periodieke opschoonrondes. Daarbij wordt elk jaar in een gedeelte van de bosstrook een deel van de exotische lagere begroeiing verwijderd. Het gaat dan voornamelijk om de jonge, lage Amerikaanse soorten, zoals de Amerikaanse eik (zie afbeelding). Door deze overwoekerende exotische soorten gedeeltelijk weg te halen krijgen inheemse soorten, zoals hulst en lijsterbes meer ruimte, wat goed is voor verschillende diersoorten. Daarnaast wordt dood hout op plekken waar al veel ligt verder naar achteren in het bos verplaatst. Door elk jaar een deel van de bosrand op te schonen wordt elk gedeelte gemiddeld eens in de drie jaar onderhouden.

Naar overzicht